บริการ

[box style=”light-blue announcement rounded shadow”]

บริการของเรา

สิ่งสำคัญของการเป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและบริการด้านโรคระบบประสาท คือ คุณภาพและความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันประสาทวิทยา ล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและในแต่ละโรค โดยสถาบันประสาทวิทยาเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางและคลินิกเฉพาะโรคดังนี้

ข้อมูลบริการ

ข้อมูลการให้บริการ

ขั้นตอนการใช้สิทธิในการรักษา

ศูนย์ข้อมูล อัมพาต อัมพฤกษ์

ประสาทรังสีวิทยา

 

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกประสาทวิทยา

คลินิกประสาทศัลยกรรม

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกกุมารประสาทวิทยา

คลินิกทันตกรรม

คลินิกจิตเวช

คลินิกจักษุประสาทวิทยา

คลินิก BTA

คลินิกความจำ

คลินิกโรคพาร์กินสัน

คลินิกโรคลมชัก

คลินิกเบาหวาน

คลินิกระงับปวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109

[/box]

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 20/01/2019
Visitors today: 52
OS:
Browser:
IP: 3.80.32.33
Visitors Online: 8