ติดต่อโรงพยาบาล

312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-306-9899

e-Mail สถาบันประสาทวิทยา : PNI2183@yahoo.co.th

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 14/11/2018
Visitors today: 52
OS:
Browser:
IP: 54.196.190.32
Visitors Online: 2