ติดต่อโรงพยาบาล

312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-306-9899

e-Mail สถาบันประสาทวิทยา : PNI2183@yahoo.co.th

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 20/01/2019
Visitors today: 64
OS:
Browser:
IP: 3.80.32.33
Visitors Online: 5