ติดต่อโรงพยาบาล

312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-306-9899

e-Mail สถาบันประสาทวิทยา : PNI2183@yahoo.co.th

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 26/09/2018
Visitors today: 23
OS:
Browser:
IP: 54.80.83.123
Visitors Online: 3