ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง ฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่    

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตาม ศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง 4. ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง     หมายเหตุ    (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560     (2) สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 กล้อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคากล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ 4. ราคากลางกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ     หมายเหตุ     (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560    (2) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3. รายละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 4. ตารางราคากลางรักษาความปลอดภัย (อ้างอิง)

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนคนไข้ 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ 3. รายละเอียดจ้างเหมาขนคนไข้ 4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาขนคนไข้

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 4. ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อาหารผู้ป่วย

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลารับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 8-16 สิงหาคม 2560 ท่านสามาารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 91,250 ถุง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดคุณลักษณะซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 2. ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย  4. ตารางราคากลางซักอบรีด (อ้างอิง)

– ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

– ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 15 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลคโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอน จำนวน 25 เตียง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอน จำนวน 25 เตียง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะและหน่วยกู้ชีพ

ข่าวสารการอบรม

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Airborne Infection Io\solation : AIR) จำนวน 1 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

– ใบแจ้งชำระเงิน – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม – การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก่ีพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่48

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งการชำระเงิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระเบียบการอบรม  

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร

– รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

อ่านประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

– เปลี่ยน Product Code การโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10 เป็น 9587

ข่าวสารการอบรม

รายละเอียดการอบรมและลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10

– แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. Art Epilepsy 01 2. Art Epilepsy 02 3. Art Epilepsy 03 4. Art Epilepsy Content 5. Cover Epilepsy LUp

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60

– ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 นั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 2. รายละเอียดการลงทะเบียนและการอบรม 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และ ประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 48

ข่าวสารการอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม กำหนดการสอบคัดเลือก

– ประกาศ โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการดูแลผุ้ป่วยผ่าตัดสมอง และกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อไซริงค์ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลกศรีษะผ่านกล้อง (FESS) จำนวน 1 ชุด ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา บัดนี้ การเลือกสรรบุคคลได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป Clinical Nursing Practice Guidelines for Stroke 2558

CPG

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป โดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์ 2558) ท่านสามารถดาว์โหลดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ สอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online จำนวน 14 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมัครงาน

คลิก อ่านประกาศ

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

เทคโนโลยีความก้าวหน้าการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคระบบประสาท

ข่าวสารการอบรม

ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

ข่าวสารการอบรม

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 รับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม…

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์

– แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, สาระความรู้

ดาวน์โหลด แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดโรคลมชักระดับนานาชาติจากคลีฟแลนด์คลินิก สหรัฐอเมริกา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งมาที่ prasatneurosurg@gmail.com พร้อม ชื่อ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหลักฐานการชำระเงิน ตามเอกสารแนบ (จองที่พักโรงแรมเองแยกจากการลงทะเบียน) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลด ใบแจ้งจองที่พัก 

ประกาศขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม

ข่าวสารการอบรม

ขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 47 เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

– งดบริการคลินิคนอกเวลาในวันหยุดต่อเนื่องวันนักขัตฤกษ์

ประกาศ

โดนคลินิกนอกเวลาจะให้บริการตั้งแต่ 16:30 – 20:30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) และ 8:00 – 12:00 น. ในวันเสาร์ ตามประกาศวันหยุดต่อเนื่องปี 2559 ดังต่อไปนี้ 1.วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 รวม 5 วัน 2.วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน 3.วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน  

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่23 วันที่ 7-18 มีนาคม 2559

ข่าวสารการอบรม

– คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย

ประกาศ

– เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ

เข็มมุ่งที่ 1 ความเป็นเลิศทางคลินิก เข็มมุ่งที่ 2 การสื่อสารทั่วถึง เข็มมุ่งที่ 3 การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4
(วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 3 ธันวาคม 2558)

ข่าวสารการอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค  หลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4 รับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2558  ทาง www.pni.go.th ดาวน์โหลดแผ่นพับ   แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

ประกาศ

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย      ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 172 ราย เสียชีวิต 27 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย      ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่…

– ความรู้เรื่อง MRI : 3 Tesla MRI Scanner at Prasat Neurological Institute

สาระความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanner at Prasart Neurogical Institute