แผนที่การเดินทางและวิธีการเดินทาง

map1

สถาบันประสาทวิทยา

312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-306-9899

รถประจำทางที่ผ่านสถาบันประสาทวิทยา

สาย 8, 12,18, 28, 44, 67, 92, 108, 510, 515, 538, 539, 542, ปอพ.4,ปอพ.25

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 17/12/2018
Visitors today: 239
OS:
Browser:
IP: 54.234.228.78
Visitors Online: 1