กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ

ตามหนังสือสำนักงานเลขนุการกรม กรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๑๐/๔๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่ไม่ผิดกฎหมายและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ท่านสามารถดาว์นโหลดข้อมูล ในหัวข้อเรื่อง รับของขวัญอย่างไรไม่ผิดกฏหมายได้ ที่นี่ หรือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของทางเว๊บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมได้ ตามลิ๊งค์นี้ http://secretary.dms.moph.go.th/secretary/index.php ซึ่งภายในเว๊บไซต์จะพบหัวข้อของ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทางซ้ายมือของเว๊บไซต์ ท่านสามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้ ที่นี่

ทางสถาบันประสาทวิทยาจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 20/01/2019
Visitors today: 59
OS:
Browser:
IP: 3.80.32.33
Visitors Online: 4