– งดบริการคลินิคนอกเวลาในวันหยุดต่อเนื่องวันนักขัตฤกษ์

ประกาศ

โดนคลินิกนอกเวลาจะให้บริการตั้งแต่ 16:30 – 20:30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) และ 8:00 – 12:00 น. ในวันเสาร์

ตามประกาศวันหยุดต่อเนื่องปี 2559 ดังต่อไปนี้

1.วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 รวม 5 วัน

2.วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน

3.วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน