ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ