ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tasla ระยะเวลา 3 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัชวิภา พลัส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,060,246 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่