ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 2 รายการ

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 2 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาทท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่