ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,500 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่