ประกวดซื้อซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล 1 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ