ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดซื้อยา Depakine chrono 500 mg

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ

รายละเอียดแนบท้าย Depakine chrono 500 mg

จัดซื้อยา Keppra 250 mg tablet

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ

รายละเอียดแนบท้าย Keppra 250 mg