– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ