ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบปะมาณ 2562

จัดซื้อยา Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection

ประกาศแผนจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 62

แผนจัดซื้อยา Methylprednisolone sodium 1g

จัดซื้อยา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

ประกาศแผนจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 62

แผนจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

จัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg fast disintegrating tablet

ประกาศแผนจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 62

แผนจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg

จัดซื้อยา Rasagiline 1 mg tablet

ประกาศแผนจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 62

แผนจัดซื้อยา Rasagiline 1 mg

จัดซื้อยา Entacapone 200 mg

ประกาศแผนจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 62

แผนจัดซื้อยา Entacapone 200 mg