– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจระบบประสาทอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ