ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่