ประกาศ งดเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชา

ประกาศ

Download PDF