ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่