ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup) จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่