ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ จำนวน 10 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1.Clostridium botulinum toxin type A complex 500 units for injection

คุณลักษณะเฉพาะ Clostridium botulinum

ตารางราคากลาง Clostridium botulinum toxin 

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

2.Entacapone 200 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Entacapone 200 mg

ตารางราคากลาง Entacapone 200 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

3.Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg Sustained Release Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Levodopa 100 mg+Benserazide 25mg

ตารางราคากลางLevodopa 100 mg+Benserazide 25 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

4.Levodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg + Entacapone 200 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Levodopa 100 mg+Carbidopa 25 mg+Entacapone 200 mg

ตารางราคากลาง Levodopa 100 mg+Carbidopa 25 mg+Entacapone 200 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

5. Levodopa 150 mg + Carbidopa 37.5 mg + Entacapone 200 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Levodopa 150 mg+Carbidopa 37.5 mg+Entacapone 200 mg

ตารางราคากลาง Levodopa 150 mg+Carbidopa 37.5 mg+Entacapone 200 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

6.Pramipexole 0.375 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Pramipexole 0.375 mg

ตารางราคากลาง Pramipexole 0.375 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

7.Pramipexole 1.5 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Pramipexole 1.5 mg

ตารางราคากลาง Pramipexole 1.5 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

8.Rasagiline 1 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Rasagiline 1 mg

ตารางราคากลาง Rasagiline 1 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

9.Rotigotine 2 mg/24 hr Transdermal patch

คุณลักษณะเฉพาะ Rotigotine 2 mg patch

ตารางราคากลาง Rotigotine 2 mg24 hr Transdermal patch

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

10.Rotigotine 6 mg/24 hr Transdermal patch

คุณลักษณะเฉพาะ Rotigotine 6 mg patch

ตารางราคากลาง Rotigotine 6 mg24 hr Transdermal patch

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา