ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม จำนวน 7 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา
  1. Donepezil hydrochloride 23 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Donepezil 23 mg hydrochloride 23 mg Sustained Release

ตารางราคากลาง Donepezil hydrochloride 23 mg Sustained Release

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

2.Galantamine 8 mg Sustained Release Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Galantamine 8 mg Sustained Release

ตารางราคากลางGalantamine 8 mg Sustained Release

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

3. Galantamine 16 mg Sustained Release Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Galantamine 16 mg Sustained Release Capsule

ตารางราคากลางGalantamine 16 mg Sustained Release

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

4.Memantine HCl 5 mg/0.5 ml Oral Solution

คุณลักษณะเฉพาะ Memantine HCl 5 mg0.5 ml Oral Solution

ตารางราคากลางMemantine HCl 5 mg0.5 ml Oral Solution

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

5. Rivastigmine hydrogen tartrate 4.5 mg Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Rivastigmine 4.5 mg

ตารางราคากลางRivastigmine hydrogen tartrate 4.5 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

6.Rivastigmine hydrogen tartrate 6 mg Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Rivastigmine 6 mg

ตารางราคากลางRivastigmine hydrogen tartrate 6 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

7.Rivastigmine 27 mg Transdermal patch

คุณลักษณะเฉพาะ Rivastigmine 27 mg patch

ตารางราคากลางRivastigmine 27 mg Transdermal patch

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา