ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 2 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ