ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ   ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9-23 มีนาคม 2561