ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่