ประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ     ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2561