ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

โครงการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนกลุ่มยากันชักNeuropathic pain

โครงการจัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ

ประกาศแผนกลุ่มยาจิตเวช

โครงการจัดซื้อยา จำนวน  10 รายการ

ประกาศแผนกลุ่มยาเคลื่อนไหวผิดปกติ

โครงการจัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ

ประกาศแผนกลุ่มยาโรคสมองเสื่อม