ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3

ข่าวสารการอบรม

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้

1.  หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ

3. ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ คลิก!!  หรือผ่านทางคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้

****ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว****