โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข่าวสารการอบรม

ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

  • คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับสมัคร 50 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561
  • ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ที่นี่)
  1. ใบสมัคร
  2. รายละเอียดโครงการ
  3. เอกสารเชิญอบรมณ์