– เอกสาร แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกส่วนหลังส่วนคอ ปี 2548

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, สาระความรู้

เอกสารแนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ 2548