– ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ

กรมการแพทย์ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คลิกอ่านประกาศ