– แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกัญสัญญา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ทำสัญญาซื้อขายวารสารต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ กับบริษัทเมอร์คิวรี ดาต้า จำกัด บัดนี้ ได้หมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว
คลิกอ่านประกาศ