– ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ

กรมการแพทย์ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค
คลิกอ่านประกาศ