– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกอ่านประกาศ