– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องผู้ป่วยพิเศษ 25 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องผู้ป่วยพิเศษ 25 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บริบูรณ์กิจ 1998 จำกัด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกอ่านประกาศ