ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่