ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน

ข่าวร่างประกวดราคา

1.ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

2.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

3.สเปกจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

 

ระยะเวลาเผยแพร่  ตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560