ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ได้แก่ โครงการการเข็มเจาะเลือด จำนวน 2 รายการ,  โครงการเสื้อคลุมป้องกันร่างกาย จำนวน 2 รายการ, โครงการสายยางลาเท็ก เบอร์ 202 จำนวน 12,000 ฟุต และโครงการเอี้ยม Disposable จำนวน 450 ห่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่