ประกาศ ผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้มีโครงการซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ คือ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่