– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่