– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่