– ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ทางกรมการแพทย์ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่