– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 6 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่