– ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่