– ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” เพื่อประเมินตัวชี้วัดของการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศแถบยุโรป และเร่งพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ 

หมดเขต  การรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560