– ข้อตกลงระดับการให้บริการ

Feature, ประชาสัมพันธ์

รูปแบบและการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาการให้บริการ ขั้นตอน และความโป่งใสในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการและการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชชาชนผู้รับบริการ ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน

(คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายระเอียดเพิ่มเติม)