– รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่