– งดคลินิกพิเศษนอกเวลา วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 ทุกคลินิค

ประกาศ