– ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณ จำนวน 15 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณ จำนวน 15 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่