– ประกาศ สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่