ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่